НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1657613 Картинка 9153708 Картинка 8334897 Картинка 4474417 Картинка 4466966 Картинка 9801207 Картинка 458402 Картинка 4988692 Картинка 7180994 Картинка 9684520
Магистърски програми

Кинезитерапия Физикална терапия и рехабилитация Спорт за високи постижения Спортен мениджмънт Спортна психология Спортна журналистика Олимпизъм и спорт Спорт и сигурност Спорт, фитнес, здраве Спортна анимация Адаптирана физическа активност и спорт SPA култура, източни и аква практики (1 година) SPA култура, хидро, лито и таласо практики (2 години) Физическо възпитание и спорт Младежки дейности и спорт Създаване и реализация на спортни и шоу програми Адаптиран спорт и приобщаващо образоване

В НСА „Васил Левски“ се провеждат следните магистърски програми:

 • Спорт за високи постижения - редовно и задочно
 • Спортен мениджмънт - редовно, задочно и дистанционно обучение
 • Спортна психология - редовно и задочно
 • Спортна журналистика - редовно и задочно
 • Олимпизъм и спорт - редовно и задочно
 • Спорт и сигурност - редовно и задочно
 • Спорт, фитнес, здраве - редовно, задочно и дистанционно обучение
 • Кинезитерапия (1 г.) - редовно
 • Физикална терапия и рехабилитация (2 г.) - редовно
 • Спортна анимация - редовно и задочно
 • Адаптирана физическа активност и спорт - редовно и задочно
 • SPA култура, източни и аква практики - редовно и задочно (1 година)
 • SPA култура, хидро, лито и таласо практики - редовно и задочно (2 години) 
 • Физическо възпитание и спорт - редовно и задочно
 • Младежки дейности и спорт - редовно, задочно и дистанционно обучение
 • Създаване и реализация на спортни и шоу програми - редовно и задочно
 • Адаптиран спорт и приобщаващо образование - 3 семестъра редовно

 

Специализации към програмата "Физическо възпитание и спорт"

 • Спорт в училище и свободното време
 • Профилактика и корекция при гръбначни изкривявания - в училищна възраст
 • Физическо възпитание и спорт в основната образователна система на СОУ
 • Физическо възпитание и спорт в средната образователна система на СОУ
 • Физическо възпитание и спорт в предучилищна възраст
 • Баскетбол в образователната система
 • Волейбол в образователната система
 • Хандбал в образователната система
 • Лека атлетика в образователната система
 • Гимнастика в образователната система
 • Плуване в образователната система
 • Футбол в образователната система

 

 
 
Facebook Twitter Share