НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3291172 Картинка 1780326 Картинка 2665776 Картинка 7334092 Картинка 6894130 Картинка 9864848 Картинка 9156798 Картинка 5233604 Картинка 2539059 Картинка 7271722Магистърски програми


SPA култура, източни и аква практики (1 година) SPA култура, хидро, лито и таласо практики (2 години) Адаптиран спорт и приобщаващо образоване Адаптирана физическа активност и спорт Кинезитерапия Младежки дейности и спорт Олимпизъм и спорт Спорт за високи постижения Спорт и сигурност Спорт, фитнес, здраве Спортен мениджмънт Спортна анимация Спортна журналистика Спортна психология Създаване и реализация на спортни и шоу програми Физикална терапия и рехабилитация Физическо възпитание и спорт

В НСА „Васил Левски“ се провеждат следните магистърски програми:

 • Спорт за високи постижения - редовно и задочно
 • Спортен мениджмънт - редовно, задочно и дистанционно обучение
 • Спортна психология - редовно и задочно
 • Спортна журналистика - редовно и задочно
 • Олимпизъм и спорт - редовно и задочно
 • Спорт и сигурност - редовно и задочно
 • Спорт, фитнес, здраве - редовно, задочно и дистанционно обучение
 • Кинезитерапия (1 г.) - редовно
 • Физикална терапия и рехабилитация (2 г.) - редовно
 • Спортна анимация - редовно и задочно
 • Адаптирана физическа активност и спорт - редовно и задочно
 • SPA култура, източни и аква практики - редовно и задочно (1 година)
 • SPA култура, хидро, лито и таласо практики - редовно и задочно (2 години) 
 • Физическо възпитание и спорт - редовно и задочно
 • Младежки дейности и спорт - редовно, задочно и дистанционно обучение
 • Създаване и реализация на спортни и шоу програми - редовно и задочно
 • Адаптиран спорт и приобщаващо образование - 3 семестъра редовно

 

Специализации към програмата "Физическо възпитание и спорт"

 • Спорт в училище и свободното време
 • Профилактика и корекция при гръбначни изкривявания - в училищна възраст
 • Физическо възпитание и спорт в основната образователна система на СОУ
 • Физическо възпитание и спорт в средната образователна система на СОУ
 • Физическо възпитание и спорт в предучилищна възраст
 • Баскетбол в образователната система
 • Волейбол в образователната система
 • Хандбал в образователната система
 • Лека атлетика в образователната система
 • Гимнастика в образователната система
 • Плуване в образователната система
 • Футбол в образователната система

 

 
 
Facebook Twitter Share