НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1390735 Картинка 6881295 Картинка 3833816 Картинка 9968525 Картинка 3250972 Картинка 3850621 Картинка 3215125 Картинка 5628484 Картинка 234520 Картинка 2091493
Спортна журналистика

 


 • Учебният процес се осъществява в единствения по рода си специализиран кабинет за аудиовизуално обучение от опитни преподаватели от НСА.
 • Сред обучаващите има утвърдени имена в спортната журналистика с дългогодишен опит в медиите:
  • телевизия: Василена Матакиева - БНТ и Ива Стоянова - НОВА;
  • радио: Светлозар Костов - БНР;
  • преса: Николай Кръстев - главен редактор на списание "Спринт", Здравка Йорданова - вестник "Българска армия" и Теодор Борисов - вестник "Меридиан мач".
 • Гостуващи лектори само за последните три учебни години бяха: коментаторите от Eurosport Асен Спиридонов и Никола Ибришимов, дългогодишни спортни журналисти от телевизиите БНТ - Камен Алипиев и bTV - Борис Касабов, както и Станил Йотов от вестник "7 дни спорт", футболният коментатор Георги Драгоев от "Диема" и др.
 • Благодарение на подписан договор между НСА "Васил Левски" и БНТ се осъществява стажантска практика в дирекция "Спорт" на обществената телевизия.
 • Възможност за практическо обучение има и в най-популярния спортен сайт у нас: Sportal.bg, в най-авторитетния спортен седмичник "Тема Спорт", в телевизиите "БиТ", "ТВ Европа", които излъчват всекидневно спортни новини, в Eurosport, в един от най-авторитетните ежедневници за спортен печат "Мач телеграф", в авторитетните агенции: БТА и БНР.Спортната журналистика е нова, междудисциплинарна област на научното познание, където се пресичат спортната наука и медиезнанието.
Магистърската програма е изградена на основата на принципите на т.н. нова или научна журналистика, т.е. отделя се по-голямо внимание на социалните аспекти на спорта.

Магистърската програма по Спортна журналистика е конструирана за задоволяване потребността на спортните редакции на масмедиите от квалифицирани и компетентни репортери, журналисти в радио, телевизия, преса. Завършилите магистърската програма може да заемат длъжностите за които съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите се изисква магистърска степен на образование - редактор (шифър -2451 7025), завеждащ редакция (2451 7006), заместник главен редактор (2451 7008), главен редактор (2451 7002) в национални и местни медии.Програмата обхваща 67 кредита (1005 учебни часа) в които:

*Общо теоретични задължителни учебни дисциплини (60 часа)

 1. Спортът в Европа
 2. Актуални проблеми на адаптацията и спортната тренировка
 3. Спортен мениджмънт
 4. Изследователски методи в спорта
 • Специализирани теоретични задължителни учебни дисциплини (430 часа)
 1. История на спортната журналистика
 2. Журналистически жанрове
 3. Спортна журналистическа стилистика
 4. Професията „Спортен журналист”
 5. Теория и практика на масмедиите
 6. Спортен коментар
 7. Връзки с обществеността
 8. Комуникации и медиен продукт
 9. Медийна психология
 10. Техника на говора
 11. Журналистическа етика
 12. Редактиране
 13. Телевизионна журналистика
 14. Спортът в печатните медии
 15. Радиожурналистика
 16. Спортна журналистическа практика

 

 • Специализирани избираеми учебни дисциплини – избират се 10 (150 часа)
 1. Психология на влиянието в спортната журналистика
 2. Допинг и феър плей в спорта и в медиите
 3. Агресия и масмедии – отразяване, възприемане, ефекти.
 4. Международни спортни организации
 5. Лингвостилистичен анализ на публицистичния жанр интервю
 6. Спортът в гражданското общество
 7. Спорт и политика – Олимпийски игри и големите спортни форуми – начини на отразяване
 8. Структура на спортните организации в България
 9. Комуникативен тренинг
 10. Медийно законодателство
 11. Спортът в Европейската интеграция
 12. Емпирични изследвания в спортната журналистика
 13. Чужд език
 14. Медиен електронен монтаж
 15. Съвременни технически средства и тяхното приложение в спортната журналистика
 16. Медийни операции при отразяване на спортни събития
 17. Спортът и политическата пропаганда
 18. Статистически методи в спорта

 

 • Специализирани факултативни учебни дисциплини – избират се 4 (60 часа)
 1. Журналистически рефлексии върху насилието в спорта
 2. Спорт и околна среда
 3. Аудиовизуални технологии
 4. Личността на спортния журналист – диагностика, развитие, стратегии за представяне
 5. Експресивна психодиагностика в спорта
 6. Основи на телевизионното операторско майсторство
 7. Разработване и оформяне на дипломна работа
 8. Чужд език
 9. Спортно законодателство
 10. Медийно отразяване на атлетите от Спешъл Олимпикс и Параолимпийското движение
 11. Репортерство


 
Документи за изтегляне
pdf file
Разписание Спортна журналистика - редовно обучение
pdf file
Разписание Спортна журналистика - задочно обучение
pdf file
Конспект спортна журналистика редовно обучение
pdf file
Конспект спортна журналистика задочно обучение
    
 
Facebook Twitter Share