НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11898285 Картинка 11438437 Картинка 3480181 Картинка 6022755 Картинка 602727 Картинка 5277661 Картинка 9523012 Картинка 11054034 Картинка 4495982 Картинка 3317877
Научна работа

 
 
Документи за изтегляне
docx file
Етичен кодекс за научно-изследователската дейност
pdf file
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
doc file
Наредба за придобиване на ОНС Доктор
pdf file
Европейска харта на учените
doc file
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и за заемане на академични длъжности в НСА
    
 
Facebook Twitter Share