НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9502811 Картинка 4566449 Картинка 1893405 Картинка 4659243 Картинка 6101396 Картинка 7139159 Картинка 128061 Картинка 3969805 Картинка 5890655 Картинка 10986273Контакти

ЦНПДС
София 1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21
cnpds@nsa.bg


 

Ръководител
проф. Албена Александрова, доктор

+359 89 339 6570
e-mail: aalexandrova@abv.bg


гл. ас. Ивета Бонова, доктор
+359 892 25 13 49

Силвия Бакалова
+359 893 338 610

гл. ас. Борислава Петрова, доктор
+359 893 338 610

гл. ас. Олег Христов, доктор
+359 893 338 389

Иво Иванов

Милена Здравчева
+359893 03 81 94

 

 
 
Facebook Twitter Share