НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2120815 Картинка 3737797 Картинка 10529802 Картинка 3620709 Картинка 4056561 Картинка 3334115 Картинка 4160989 Картинка 8398861 Картинка 9532924 Картинка 11844640
Контакти

ЦНПДС
София 1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21
cnpds@nsa.bg


 

Ръководител
проф. Албена Александрова, доктор

+359 89 339 6570
e-mail: aalexandrova@abv.bg


гл. ас. Ивета Бонова, доктор
+359 892 25 13 49

Силвия Бакалова
+359 893 338 610

гл. ас. Борислава Петрова, доктор
+359 893 338 610

гл. ас. Олег Христов, доктор
+359 893 338 389

Иво Иванов

Милена Здравчева
+359893 03 81 94

 

 
 
Facebook Twitter Share