НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6284151 Картинка 7027695 Картинка 2099341 Картинка 8282436 Картинка 10172402 Картинка 2266132 Картинка 193984 Картинка 11768751 Картинка 4515944 Картинка 11982061

Структура

Медицинските прегледи и услуги се извършват на високо професионално ниво от следните щатни преподаватели по физикална медицина, кинезитерапия и рехабилитация към факултета по” Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация” при НСА”В.Левски:.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share