НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2778687 Картинка 10613860 Картинка 5919380 Картинка 520441 Картинка 5914992 Картинка 8966856 Картинка 2439749 Картинка 11035573 Картинка 9350510 Картинка 3400183Учебна работа


 
 
Документи за изтегляне
pdf file
Наредба за администриране на учебната дейност в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" в НСА - 2020 г.
pdf file
Правилник за приемане на студенти в НСА 2019 г.
pdf file
Наредба за администриране на учебната дейност в образователно-квалификационната степен "Магистър" в НСА - 2019
pdf file
Правила за утвърждаване и актуализиране на учебна документация
pdf file
Правила и процедури за провеждане на семестриални и държавни изпити
doc file
Договор за хонорувани преподаватели
    
 
Facebook Twitter Share