НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7153095 Картинка 11528225 Картинка 1614109 Картинка 10262669 Картинка 7196378 Картинка 12275788 Картинка 1852559 Картинка 3189855 Картинка 3040860 Картинка 8563568

Секция Български език

Ръководство и администрация
Ръководител - ст.преп. Мая Жилиева


Преподаватели- Гл. ас. Славка Петрова, доктор; ст.преп. Анелия Белберова; ст.преп. Мая Жилиева


 
??????? ??? Facebook Twitter Share