НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8394479 Картинка 3953254 Картинка 1242088 Картинка 671823 Картинка 12065053 Картинка 6340310 Картинка 3748269 Картинка 10373120 Картинка 5319773 Картинка 8684860

Младежки дейности и спорт

Анотация Учебна документация Програмен съвет Разписания

“МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”

Ръководител на програмата:

Проф. Елеонора Милева, ДН

тел: 0898776676, Е-mail: emileva2002@gmail.com

В магистърската програма се изучават модули, насочени към социално-педагогическите и психологическите аспекти на младежките групи, мениджмънта на младежките дейности, европейските политики и програми в областта на младежта и спорта, разработването и управлението на проекти, сътрудничеството между публичната администрация и неправителствените организации и др.

Реализират се практики в различни държавни и образователни институции за младежки дейности и спорт, като студентите споделят опит и усвояват умения за работа в реална работна среда.

Придобиват се следните основни знания, умения и компетенции:

- работа в национални и международни екипи;
- анализ и съставяне на нормативни документи;
- използване на технологии за осигуряване и управление на информация, анализ и синтез на данни, както и формулиране на идеи и научни резултати;
- организация и управление на проектни дейности;
- специфична комуникация във връзка с разнообразни младежки дейности;
- осъществяване на връзки и взаимодействия между различни държавни, обществени и неправителствени младежки организации.
Завършилите програмата могат да работят като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в организациите за публични услуги, в недържавни стопански и нестопански организации, в национални и международни организации и други, да бъдат ръководители, експерти, консултанти и обучители по проекти в управлението на младежта, физическото възпитание и спорта. 

 

 

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share