НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6817079 Картинка 5122384 Картинка 1661060 Картинка 12322662 Картинка 2168409 Картинка 11433166 Картинка 2617873 Картинка 8099001 Картинка 9950923 Картинка 8755426Документи за изпълнение на научни проекти


 
 
Документи за изтегляне
docx file
Договор за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
docx file
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
doc file
Форма за отчет на научно-изследователски проект
doc file
Финансов доклад по граждански договор
docx file
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
pdf file
Етичен кодекс
pdf file
Правилник за дейността на комисията за етична етика
pdf file
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
doc file
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
doc file
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
    
 
Facebook Twitter Share