НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1487608 Картинка 3542785 Картинка 11636635 Картинка 11958924 Картинка 1016587 Картинка 8388801 Картинка 3235048 Картинка 8005546 Картинка 10685193 Картинка 2853022

Научно-изследователска дейност


Център за научна и приложна дейност в спорта Развитие на академичния състав Документи за изпълнение на научни проекти Критерии за научни проекти Архив научни проекти Портал за научна и проектна дейност Journal of applied sport sciences Научни конференции Конкурс за проекти за финансиране целево със средства от държавния бюджет през 2022 Заповед на утвърдените проекти за финансиране през 2022 Правила за допълнително материално стимулиране Състав на етичната комисия Процедура за ДМС през 2022

 

 

 
Документи за изтегляне
Правила/Регламент за равенството на половете в научните изследвания
Правила/Регламент за равенството на половете в научните изследвания
Rules for gender equality in carrying out research activities
Rules for gender equality in carrying out research activities
Стратегия за развитие на науката в НСА (2017-2027 г.)
Стратегия за развитие на науката в НСА (2017-2027 г.)
Закон за развитието на академичния състав в република България
Закон за развитието на академичния състав в република България
Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България
Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и заемане на академични длъжности в НСА
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и заемане на академични длъжности в НСА
Вътрешни правила за планиране, разпределение и разходване на средства за научна или художественотворческа дейност
Вътрешни правила за планиране, разпределение и разходване на средства за научна или художественотворческа дейност
Правилник за научна, проектна и международна дейност
Правилник за научна, проектна и международна дейност
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Финансиране на научни проекти - критерии
Финансиране на научни проекти - критерии
Наредба за придобиване на ОНС Доктор
Наредба за придобиване на ОНС Доктор
Европейска харта на учените
Европейска харта на учените
Правилник за дейността на комисията за академична етика
Правилник за дейността на комисията за академична етика
Етичен кодекс
Етичен кодекс
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
ПРАВИЛА за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в НСА
ПРАВИЛА за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в НСА
Резултати по Проекта за допълнително материално стимулиране за 2021
Резултати по Проекта за допълнително материално стимулиране за 2021
    
 
Facebook Twitter Share