НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5764276 Картинка 7985245 Картинка 10891747 Картинка 9881203 Картинка 11485140 Картинка 8679511 Картинка 6900042 Картинка 1226687 Картинка 11366653 Картинка 1112943

Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Валентин Панайотов, ДН


Преподаватели- Проф. Валентин Панайотов, ДН; Проф. Красимир Петков, ДН; Доц. Евтим Лефтеров, доктор; Доц. Нели Янкова, доктор; Доц. Сашо Йорданов, доктор; Гл. ас. Венета Петкова, доктор; Гл. ас. Диляна Зайкова, доктор; Гл. ас. Петя Миланова, доктор
Хонорувани преподаватели- преп. Ивайло Капанджиев; преп. Анна Бакалова
Организатор уч.работа: Цветелина Митова - (02) 4014(259) 
Зала Бокс и фехтовка: (02) 4014(395)

Информацията е поместена по сектори!

 
??????? ??? Facebook Twitter Share