НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5634615 Картинка 10294140 Картинка 4051989 Картинка 1106357 Картинка 6593452 Картинка 11941233 Картинка 6319954 Картинка 10998980 Картинка 770054 Картинка 9584608

Анкетни карти за попълване от търсещи работа

За да бъдете включени в програмата на Кариерния център на НСА е необходимо да попълните CV и Анкетна карта. Файлът за CV можете да изтеглите по-долу. Следват двете форми - за завършили бакалавърска и магистърска степен на обучение. По-долу можете да изтеглите анкетните карти като Word-документ. Попълнете ги и ни ги изпратете по пощата или на e-mail:

София 1700, Студентски град
Национална спортна академия
Кариерен център
e-mail:
career@nsa.bg
телефон: 02 40 14 208


Въпроси, свързани с Вашата професионална реализация и кариерно развитие може да поставите в Кариерен център на НСА “Васил Левски”,

тел. 02/ 40 14 208, e-mail: career@nsa.bg

 

Документи
Правилник за дейсността на Кариерния център
Правилник за дейсността на Кариерния център
CV
CV
Анкетна карта за магистри
Анкетна карта за магистри
Анкетна карта за бакалаври 1 курс
Анкетна карта за бакалаври 1 курс
Анкетна карта за бакалаври 4 курс
Анкетна карта за бакалаври 4 курс
 
??????? ??? Facebook Twitter Share