НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5380270 Картинка 2889838 Картинка 8876830 Картинка 8378596 Картинка 4804762 Картинка 6266668 Картинка 2077835 Картинка 12188202 Картинка 6239353 Картинка 3063021Обяви за обучения

Поради спецификата на следдипломното обучение и необходимостта за сформиране на обучителни групи в секцията на Центъра за следдипломна квалификация към електронната страница на НСА „Васил Левски“ не могат да бъдат публикувани всички възможни курсове и специализации със съответните начални срокове и изисквания за тях.
          Ето защо всеки желаещ за конкретно обучение (по направление и вид спорт) е желателно да подаде електронно заявление, като при сформиране на необходимата група ще бъде информиран за всички детайли по започването и провеждането му. Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват.
 
 
Facebook Twitter Share