НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5576577 Картинка 8157642 Картинка 6700520 Картинка 3144601 Картинка 10655680 Картинка 7938185 Картинка 10465908 Картинка 10714643 Картинка 314860 Картинка 511030

Изпитни сесии

НСА “Васил Левски“ запазва правото си да прави промени в графика във връзка епидемична обстановка в страната.


Документи
ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ "Факултет Педагогика"
ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ "Факултет Педагогика"
ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ "Факултет Спорт"
ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ "Факултет Спорт"
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - "Факултет Педагогика"
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - "Факултет Педагогика"
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ "Факултет Спорт"
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ "Факултет Спорт"
 
??????? ??? Facebook Twitter Share