НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7520719 Картинка 1291275 Картинка 11231902 Картинка 4380861 Картинка 1047978 Картинка 3456199 Картинка 6100445 Картинка 4457093 Картинка 6995616 Картинка 3763866РекторатРектор

проф. Николай Изов, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

Тел. 02 /40 14 101

e-mail: rector@nsa.bg ; nikolay.izov@gmail.com

 

   

Заместник-ректор по учебната работа 

проф. д-р Иван Мазнев, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 /40 14 303 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: ivanmaznev@yahoo.com

 

   

 Заместник-ректор по научната и международна дейност

 проф. Татяна Янчева, дн

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 / 40 14 358 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: iancheva.tatiana@gmail.com

 

   

 Заместник-ректор по качеството на образованието и акредитацията

проф. Апостол Славчев, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 / 40 14 324 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: slav_a@abv.bg

 

   

Помощник-ректор

проф. Кирил Андонов, дн

 

1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

Тел. 02 / 40 14 306

e-mail: k.andonov@nsa.bg

   

Секретар на ректора 

Николина Чалъкова

 

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,

Тел. 02 / 40 14 302

e-mail: nina@nsa.bg

 

   

 Секретар заместник-ректори 

Стефка Кончева

 

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, 3-ти етаж

тел. 02 / 40 14 303 ; факс:  02 / 400 75 05

e-mail: s.koncheva@nsa.bg

 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share