НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7587109 Картинка 4131083 Картинка 7573206 Картинка 10455896 Картинка 7371097 Картинка 1930714 Картинка 10562673 Картинка 10685986 Картинка 8723643 Картинка 246254

Информация по Решение на Министерски съвет №441/04.06.21г

Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от  OFAC - https://www.minfin.bg/bg/1523 
Документи за изтегляне
pdf file
Решение 441 на МС
pdf file
Писмо МОН
docx file
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
pdf file
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
    
 
Facebook Twitter Share