НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10698271 Картинка 11073965 Картинка 10956741 Картинка 9900861 Картинка 5693744 Картинка 2819658 Картинка 1656009 Картинка 11901437 Картинка 1758091 Картинка 540040

Информация по Решение на Министерски съвет №441/04.06.21г

Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от  OFAC - https://www.minfin.bg/bg/1523Документи
Решение 441 на МС
Решение 441 на МС
Писмо МОН
Писмо МОН
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение  № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share