НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10796811 Картинка 11359883 Картинка 2709541 Картинка 231720 Картинка 276426 Картинка 4804832 Картинка 10664165 Картинка 10233156 Картинка 6108640 Картинка 3543726

Център за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост

Проф. Вихрен Бачев
Ръководител на центъра

София 1700, Студентски град
 Национална спортна академия, сграда Ректорат, ет. 1, стая 101
телефони: (02) 4014(367), 0894 42 25 07

уеб сайт: http://www.vihrenbachev.com/

 

 

Документи
Правилник
Правилник
 
??????? ??? Facebook Twitter Share