НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6781084 Картинка 296467 Картинка 9540887 Картинка 6787062 Картинка 1371418 Картинка 7109389 Картинка 10490978 Картинка 2476452 Картинка 5904733 Картинка 3569452Център Следдипломна квалификация (СДК)


Заявление за участие в курс по СДК Курсове за обучение на учители Заявление за обучение на учители Конспекти Курсове

 

Центърът за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски” е създаден през 1972 год. Той е звено към Академията, което провежда различни видове и форми на обучение за придобиване на допълнителна квалификация или повишаване на квалификацията на кадрите в гр. София и страната.

Центърът за СДК се намира в Ректората - Студентски град, ІІ-ри етаж, стаи № 203 и 205.

Ръководител на Центъра за СДК:

проф. Бисер Цолов, ДН
тел. (02) 40 14 288 и (02) 40 14 235
Мобилен: 0896-77-66-12

Инспектори СДК:


Анелия Еленкова
Тел/факс (02) 40 14 238

Е-mail: sdk@nsa.bg

 

 
 
Facebook Twitter Share