НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7131921 Картинка 8288113 Картинка 8990238 Картинка 1484465 Картинка 3891666 Картинка 435883 Картинка 10565933 Картинка 10826008 Картинка 7845343 Картинка 8906533

Блок 70

В блок 70 на Национална спортна академия са разположени: студентските общежития, администрацията към тях, ресторант "Шампиони", кабинети на преподаватели по футбол, анатомия, биомеханика и информатика, модерно обзаведата науно-изследователска лаборатория по биомеханика, зала "Франц Бекенбауер", компютърната зала "Джон Атанасов", учебни зали по футбол.

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share