НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6610215 Картинка 12089516 Картинка 5955020 Картинка 4063723 Картинка 10708692 Картинка 5309971 Картинка 4791155 Картинка 11441540 Картинка 1768987 Картинка 1927398Блок 70

В блок 70 на Национална спортна академия са разположени: студентските общежития, администрацията към тях, ресторант "Шампиони", кабинети на преподаватели по футбол, анатомия, биомеханика и информатика, модерно обзаведата науно-изследователска лаборатория по биомеханика, зала "Франц Бекенбауер", компютърната зала "Джон Атанасов", учебни зали по футбол.

 

 
 
Facebook Twitter Share