НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3485544 Картинка 5360822 Картинка 3772508 Картинка 8429734 Картинка 4803491 Картинка 4934837 Картинка 3113659 Картинка 8023617 Картинка 11156216 Картинка 1610453
Блок 70

В блок 70 на Национална спортна академия са разположени: студентските общежития, администрацията към тях, ресторант "Шампиони", кабинети на преподаватели по футбол, анатомия, биомеханика и информатика, модерно обзаведата науно-изследователска лаборатория по биомеханика, зала "Франц Бекенбауер", компютърната зала "Джон Атанасов", учебни зали по футбол.

 

 
 
Facebook Twitter Share