НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6331628 Картинка 8417355 Картинка 6504275 Картинка 1868053 Картинка 1403254 Картинка 8052699 Картинка 11503998 Картинка 8376217 Картинка 11006194 Картинка 7011514

Изтъкнати личности

проф. Драгомир Матеев   проф. Иван Стайков   проф. Ема Герон   проф. Райко Петров   проф. Никола Хаджиев   проф. Георги Кабуров   проф. Цветан Желязков   проф. Михаил Бъчваров   проф. Янош Брогли  

В страниците, които следват, представяме изтъкнати личности,
свързали живота и таланта си
с изграждането на Националната спортна академия.
Те са с изключителен принос за развитието на спорта, 
масовата физическа култура и спортната наука в България.
Тяхната роля не може да се надцени! Тя е факт!

??????? ??? Facebook Twitter Share