НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7292138 Картинка 2485894 Картинка 8728588 Картинка 6940710 Картинка 8377624 Картинка 8477096 Картинка 9628868 Картинка 5394386 Картинка 11774729 Картинка 6134782Изтъкнати личности


проф. Георги Кабуров проф. Драгомир Матеев проф. Ема Герон проф. Иван Стайков проф. Михаил Бъчваров проф. Никола Хаджиев проф. Райко Петров проф. Цветан Желязков проф. Янош Брогли

В страниците, които следват, представяме изтъкнати личности,
свързали живота и таланта си
с изграждането на Националната спортна академия.
Те са с изключителен принос за развитието на спорта, 
масовата физическа култура и спортната наука в България.
Тяхната роля не може да се надцени. Тя е факт!

 
 
Facebook Twitter Share