НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12210968 Картинка 10191744 Картинка 10489177 Картинка 10111752 Картинка 9901937 Картинка 9504372 Картинка 2155147 Картинка 776467 Картинка 1107051 Картинка 12133564
Изтъкнати личности

проф. Драгомир Матеев проф. Иван Стайков проф. Ема Герон проф. Райко Петров проф. Никола Хаджиев проф. Георги Кабуров проф. Цветан Желязков проф. Михаил Бъчваров проф. Янош Брогли

В страниците, които следват, представяме изтъкнати личности,
свързали живота и таланта си
с изграждането на Националната спортна академия.
Те са с изключителен принос за развитието на спорта, 
масовата физическа култура и спортната наука в България.
Тяхната роля не може да се надцени. Тя е факт!

 
 
Facebook Twitter Share