НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10121155 Картинка 2435571 Картинка 2247007 Картинка 9921022 Картинка 3595883 Картинка 1526799 Картинка 5896577 Картинка 5124422 Картинка 6108675 Картинка 5873340

Център за компетентност по спорт, адаптирана физическа активност и образователни технологии

 
Центърът за компетентност по САФАОТ е обособен в структурата на Национална спортна академия „Васил Левски“ за осъществяване на консултантски, образователни, научноизследователски и сродни дейности, свързани с подготовката на специалисти в сферата на спорта, адаптираната физическа активност и образователните технологии; като и развитието и разпространението на добрите практики.
 
Ръководител на центъра
Доц. Стефка Джобова, доктор

София 1700, ул. Гургулят 1
 Национална спортна академия, ет. 4, стая 411
телефон: 0893396331

имейл: stefka.djobova@abv.bg
 
    
Документи
Правилник за устройството и дейността на Центъра за компетентност по САФАОТ
Правилник за устройството и дейността на Центъра за компетентност по САФАОТ
    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share