НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11542676 Картинка 9712060 Картинка 1986795 Картинка 11569593 Картинка 9346170 Картинка 1151706 Картинка 2282913 Картинка 8169536 Картинка 11727640 Картинка 3325977
Курс по туризъм, алпинизъм и ориентиране

УЧЕБЕН КУРС

по

ТУРИЗЪМ, АЛПИНИЗЪМ и ОРИЕНТИРАНЕ

 със студенти от ІІ курс редовно обучение, ІІІ курс задочно обучение,
ІІІ курс специалност „Кинезитерапия” и минали випуски.

Смяна

Дата

Студенти

ПУСБ „Проф. Н. Хаджиев” - БОРОВЕЦ:

I.

12.06. – 18.06.2022 г

З.О. – 1 и 4 гр.

II.

19.06. – 25.06.2022 г.

З.О. – 2 и 3 гр.

III.

26.06 - 02.07.2022 г.

З.О. – 5, 6 гр. и минали випуски

IV.

03.07. – 09.07.2022 г.

ОЗЗГТ – 22 и 23 гр.

V.

13.07. – 19.07.2022 г.

ОЗЗГТ – 24 и 25 гр.

VI.

23.07. – 01.08.2022 г.

Минали випуски, АФАС, СА, АС

ПУСБ „Проф. Иван Стайков”, - ВИТОША:

I.

23.06 - 02.07.2022 г.

Семестриално завършили студенти,  „Еразъм+“, АС

II.

03.07 - 12.07.2022 г.

Ф.Педагогика - 16, 17, 18, 19, 20, 21 гр.

IІІ.

13.07 – 22.07.2022 г.

Ф.Спорт – 1, 4, 5, 6 гр.

IV.

23.07. – 01.08.2022 г.

Ф.Спорт – 7, 8, 9, 10 гр.

V.

02.08. – 11.08.2022 г.

Ф.Спорт – 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15 гр.


ВАЖНО!!!

  1. В срок до 5 май 2022 г. ВСИЧКИ студенти от задочно обучение ЛИЧНО потвърждават участието си в курса в Деканата на задочно обучение, Ректората, кабинет 106.
  2. В срок до 5 май 2022 г., ВСИЧКИ студенти от редовно обучение ЛИЧНО потвърждават участието си в курса – катедра „ТАО”, Ректората, 4 етаж, 410 кабинет.
  3. Семестриално завършили студенти подават заявление за участие в курса на 10 май от 9.00 ч. в катедра „ТАО”, 4 етаж, 410 кабинет, Ректората.
  4. . Минали випуски /изостанали студенти/ подават заявление за участие в курса / на 11 май от 9.00 ч. в катедра „ТАО”, 4 етаж, 410 кабинет, Ректората.
  5. Заявления за отлагане на курс се подават в съответните деканати в срок до 27 май 2022 г.
   
 
Facebook Twitter Share