НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4404298 Картинка 901781 Картинка 5987118 Картинка 4787470 Картинка 1853979 Картинка 10344789 Картинка 2953739 Картинка 245794 Картинка 12025633 Картинка 10681231
Физикална терапия и рехабилитация

Анотация на програмата Разписание на часовете Вътрешна защита на магистърски тези

 Физикална терапия и рехабилитация - 2 години

Ръководител магистърска програма „Физикална терапия и рехабилитация“
Проф. Даниела Любенова, доктор

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ"

1. Подаване на молба по образец до ръководителя на магистърската програма в срок до 30 юни, (при защита на октомрийска изпитна сесия) и 30 януари (при защита на юнска изпитна сесия).

2. Разглеждане на молбите и приемане на представените теми за научни разработки от Програмния съвет в срок 1-10 юли (при защита на октомрийска изпитна сесия) и 1-10 февруари (при защита на юнска изпитна сесия)

3. Краен срок за уточнение провеждането на учебно-клиничната практика по отделните специализации до 25 май – дати, дневна продължителност на практиката и отговорници по отделните клинични бази (клиничен преподавател и университетски преподавател от съответната специализация).

4. Сроковете за разглеждане на нови избираеми и специализации - до 1 март – предаване на новите или актуализирани учебни програми и обсъждане от Програмния съвет до 20 март. Регламент за представяне от вносителя - 10 минути.

5. Срокове за разглеждане на върнати за корекции учебни програми - предаване на коригираните учебни програми до 7 април и обсъждане в Програмния съвет между 15-20 април. Регламент за представяне от вносителя - 10 минути.
 

 
Документи за изтегляне
docx file
Конспекти за Държавен изпит - Магистърска програма Физикална терапия и рехабилитация
doc file
Конспекти за магистърска програма по физикална терапия и рехабилитация
    
 
Facebook Twitter Share