НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7156104 Картинка 10853444 Картинка 3177107 Картинка 8891007 Картинка 7826839 Картинка 954407 Картинка 400742 Картинка 8995746 Картинка 131905 Картинка 6377570

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за несъвместимост
и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства
в декларациите за несъвместимост
за лицата по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

 

 

 

Документи
Декларация образец
Декларация образец
 
??????? ??? Facebook Twitter Share