НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12224607 Картинка 12176797 Картинка 5885580 Картинка 7664997 Картинка 9179131 Картинка 4153726 Картинка 11513942 Картинка 2907699 Картинка 11910205 Картинка 3089546Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ


Регистър на декларациите за несъвместимост
и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства
в декларациите за несъвместимост
за лицата по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

 

 

 

 
Документи за изтегляне
pdf file
Декларация образец
    
 
Facebook Twitter Share