НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7434520 Картинка 5121303 Картинка 5695562 Картинка 898819 Картинка 2216886 Картинка 36318 Картинка 1913036 Картинка 1310032 Картинка 7554170 Картинка 163098
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

Регистър на декларациите за несъвместимост
и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства
в декларациите за несъвместимост
за лицата по чл. 49, ал. 1 от ЗПК. 

 

 

 
Документи за изтегляне
pdf file
Декларация образец
    
 
Facebook Twitter Share