НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7669973 Картинка 11762091 Картинка 1249977 Картинка 11844563 Картинка 6530698 Картинка 1792679 Картинка 9088748 Картинка 641696 Картинка 11411070 Картинка 2202750

Медицински център

Структура   Приемно време и контакти   Услуги  
 
Тел.: 0884666508
Медицинският център НСА-ЕООД се помещава на 1-ви етаж в сградата на НСА”В.Левски” на ул.”Гургулят”№1 и влючва кабинети за лекарски прегледи и консултации и кабинети за кинезитерапия и лечение с преформирани физикални фактори.

Предметът на неговата дейност включва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, нервната система, сърдечносъдовата система; научна и учебна дейност.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share