НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11734128 Картинка 9955150 Картинка 11441729 Картинка 3883567 Картинка 12113709 Картинка 12121993 Картинка 226249 Картинка 5185790 Картинка 9524847 Картинка 4647036
Условия за кандидатстване

 Документи за кандидатстване

1. Формуляр за кандидатстване (по образец на НСА „В. Левски);

2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и копие);

3. Диплома за средно образование (копие);

4. Лична карта, която след проверка се връща на притежателя;

5. Документ за платена (в касата на НСА „В. Левски) административна такса в размер на 65 лева;


Завършилите висши училища в други страни представят пред Комисията за признаване на чуждестранни дипломи към НСА „В. Левски“ следните документи:

1. APPLICATION FORM For recognition of higher education acquired in a foreign university

2. Диплома за завършено висше образование и приложение (и копие) – преведена и легализирана от Министерство на външните работа на Р България съгласно Правилника за легализация.

3. Диплома за средно образование (и копие) – преведена и легализирана от Министерство на външните работа на Р България съгласно Правилника за легализация.

4. Документ за платена (в касата на НСА или по сметка BG83BNBG96613100175101) административна такса за разглеждане и признаване на документите съгласно Заповед № 1/03.01.2019 г.


Чуждестранните студенти изучават една учебна година български език. Цената е 3200 евро.


 

 
 
Facebook Twitter Share