НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3418592 Картинка 11805205 Картинка 11651980 Картинка 9291020 Картинка 172257 Картинка 6314192 Картинка 5385111 Картинка 5167835 Картинка 8906054 Картинка 8057043
Документи за записване

1. Четири снимки – 3.5/4.5 см;

2. Комплект документи за записване на новоприета студенти /от книжарницата/:

3. Полица за лична застраховка живот за целия курс на обучение /оригинален документ за справка и копие за съхранение в личното досие/;

4. Платена семестриална такса по банков път / BG 83BNBG 96613100175101 БНБ ЦУ, София НСА „Васил Левски“/, чрез ПОС терминално устройство или чрез Easy Pay АД.

 

 

 
 
Facebook Twitter Share