НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11919857 Картинка 5169640 Картинка 5538245 Картинка 4847620 Картинка 11506163 Картинка 650218 Картинка 2926153 Картинка 10501125 Картинка 8531765 Картинка 2461841

Факултет Спорт

Ръководство и администрация
Ръководител катедра: проф. Валентин Панайотов, ДН

Декан: доц. Емил Атанасов, доктор

Инспектор УР:   Валентина Михайлова  (02) 4014(215)  
Ивелина Костадинова  (02) 4014(217)  
Радослава Цанкова  (02) 4014(215)  

Катедра Теория на спорта Катедра Борба и джудо Катедра Технически и ледени спортове Катедра Мениджмънт и история на спорта Катедра Футбол и тенис Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички Катедра Физиология и биохимия

Решения на Факултетния съвет

Деканат на факултет "Спорт"

Адрес: София 1700, Студентски град, Национална Спортна Академия
Телефонен номератор: +359 2 4014 345
email: nsa_tf@nsa.bg

 

Декан

+359 2 4014 234    atanasov78@abv.bg

Заместник-декан

 
+359 2 4014 398    islavchev@nsa.bg


Инспектори Учебна работа


Ивелина Костадинова

+359 2 4014 217

Валентина Михайлова
+359 2 4014 215, +359 898 77 66 69

Радослава Цанкова
+359 2 4014 217

 

Факултет "СПОРТ" подготвя специалисти с висше образование в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”, професионално направление „Спорт”

 

Образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”

Обучението в степента "бакалавър" осигурява базова широкопрофилна подготовка. Завършилите специалността „Спорт” получават професионална квалификация „треньор по вид спорт”, което им дава право да осъществяват тренировъчна и методична дейност във всички нива на системата на спорта.
Учебният план, по който се осъществява обучението включва:

  • Базови хуманитарни дисциплини – педагогика, психология, философия, информатика, чужд език, социология и др.
  • Базови медико-биологични дисциплини – анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, спортна медицина и др.
  • Специални дисциплини – теория и методика на физическото възпитание, теория на спортната тренировка, управление на спорта, обща теория и методика на кинезитерапията, спорт за инвалиди, метрология, методология и статистически методи в спорта, масаж, функционална диагностика и др.
  • Физическо възпитание и спорт - спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, баскетвол, волейбол, хандбал, футбол, плуване, тежка атлетика и др.
  • Учебни курсове по:

Зимни спортове – след І семестър
Водни спортове – след ІІ семестър
Туризъм, алпинизъм, ориентиране – след ІV семестър

  • Стажантска практика:

Треньорска практика – участие в спортно-тренировъчния процес на спортните клубове:
Педагогическа практика – участие в учебния процес в средните училища;

Учебното съдържание в НСА е съобразено с Европейската кредита система, според която 1 кредит е равен на 15 часа положително оценена академична натовареност. Общият хорариум е съобразен с Държавните образователни изисквания за придобиване на бакалавърска степен.


Факултетен съвет към Факултет „Спорт“

Мандат 2024/2028 г. – Декан доц. Емил Атанасов, доктор


 

Катедра „МИС“

1.

Проф.Бисер Максимов Цолов

2.

Доц.Иван Апостолов Славчев

3.

Доц.Георги Василев Драганов

4.

Доц.Нина Иванова Атанасова

   

 

Катедра „Футбол и тенис“

5.

Доц.Галина Стоянова Очева

6.

Доц.Иван Димитров Димов

7.

Проф.Антонио Дачков Антонов

8.

Гл.ас.Павел Невенков Велков

   

 

Катедра „Физиология и биохимия“

9

проф.Албена Владимирова Александрова

10

Доц.Милена Георгиева Николова

11

Доц.Красимир Любомиров Ранков

12

Гл.ас.Николай Любенов Заеков

   

 

Катедра „Техн. и ледени спортове“

12

проф.Иван Колев Иванов

14

Доц.Юри Динев Вълев

   

 

Катедра „Тежка атлетика“

15

проф.Валентин Стефанов Панайотов

16

Проф.Красимир Лазаров Петков

17

Доц.Венета Тодорова Петкова

18

Доц.Нели Янкова Симова

   

 

Катедра „Борба и джудо“

19

Доц.Рашо Огнянов Макавеев

20

доц.Радослав Митков Пенов

21

Доц.Денислав Йорданов Чамишки

22

Гл.ас. Христо Стоянов Христов

23

Доц.Никола Ивайлов Николов

   

 

Катедра „Теория на спорта“

24

Проф.Свилен Емилов Нейков

25

Проф.Михаил Любомиров Михайлов

26

Доц.Христо Стоянов Андонов

27

Доц.Орлин Христов Грошев

28

Даниела Иванова Илинова

29

Иван Божидаров Пенков

30

Симоне Юлианов Игнатов


 
Facebook Twitter Share