НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7199634 Картинка 8018425 Картинка 6013455 Картинка 11884865 Картинка 700624 Картинка 9694409 Картинка 11309941 Картинка 1187191 Картинка 6435899 Картинка 4503771



Заемане на академични длъжности


Конкурсите за заемане на академични длъжности вижте ТУК



 

 
Документи за изтегляне
doc file
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и за заемане на академични длъжности в НСА
doc file
Декларация на кандидата
doc file
Формуляр СИРЕНА за заемане на академична длъжност
doc file
Заявление на кандидата до ректора
docx file
Докладна записка за избор на научно жури
docx file
Докладна записка за обявяване на конкурс за академична длъжност
docx file
Справка за наукометрични показатели
docx file
ФОРМУЛЯР за рецензиране на резултатите и приносите по конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.
    
 
Facebook Twitter Share