НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11210851 Картинка 5745255 Картинка 835824 Картинка 2406075 Картинка 7618728 Картинка 9775600 Картинка 1741933 Картинка 11287760 Картинка 4434570 Картинка 2427073

Адаптирана физическа активност и спорт

Анотация Учебна документация Учебен план Учебни материали

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ"
Ръководител на програмата: доц. Стефка Джобова, доктор

 

Адаптираната физическа активност (АФА) е бързо нарастваща област в сферата на спортните науки. АФА е обобщаващ термин за всички услуги и дейности, които допринасят за активен и здравословен начин на живот на хора със специфични потребности чрез физическа активност (физическо образование и спорт).

Магистърската програма “Адаптираната физическа активност и спорт” стартира от учебната 2004-2005г. към Факултета по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация (KТТСА) по инициатива на проф. Майя Николова, която е ръководител на програмата до 2017 г.

АФА е съвкупност от знания, които обхващат физически дейности, упражнявани от хора с увреждания; система за предоставяне на услуги, гарантираща участието на хората с увреждания; професионална отговорност на практикуващите в сферата на АФА; сравнително нова интердисциплинарна област на познания в директорията на спортните науки и учебна дисциплина във висшето образование.

АФА подкрепя формирането на нагласа за приемане на индивидуалните различия, бори се за подобряване на достъпа до активен начин на живот и спорт на хората със специални потребности и насърчава иновациите в областта.

Обучението в магистърската програма е насочено към разширяване и задълбочаване на усвоените в първата образователно - квалификационна степен ,,бакалавър” фундаментални теоретични и методико - практически знания и умения и към придобиване на интердисциплинарни познания и специализирана подготовка в областта на адаптираната физическа активност с приоритетен акцент върху спорта за хора с увреждания и приобщаващото физическо възпитание. 

Приложението на АФА в ежедневните дейности допринася за положително въздействие върху функционалното и психическото състояние на гражданите в неравностойно положение, но най-значимо влияе върху преодоляването на обществените бариери спрямо увреждането и е мощен инструмент за социално приобщаване.  

Сектор АФАС е предпочитан социален партньор при организиране на спортни събития за хора с увреждания. Осъществява международен обмен на опит и добри практики в рамките на програма Еразъм + и др.

Осигурява системни занимания по плуване и адаптирани аква практики. Емблематичен за сектора е ежегодния лагер по адаптирани водни спортове.

 

За повече информация, моля свържете се с нас.

e-mail: afas@nsa.bg

Последвайте Фейсбук страницата ни:  https://www.facebook.com/afasNSA/  

 

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share