НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1211907 Картинка 6166237 Картинка 7276333 Картинка 3641928 Картинка 12189186 Картинка 8047986 Картинка 4737374 Картинка 4052913 Картинка 9859666 Картинка 1561201

Курсове

Курс по "Културизъм и фитнес"

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ започва записване за тримесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител доц. Валентин Панайотов. В обучението могат да се включат лица със завършено поне средно образование. То ще се проведе в задочна форма (присъствено, съботно-неделно), като в зависимост от заповедите, свързани с противоепидемичната обстановка, част от заниманията е възможно да се вземат в електронна среда (дистанционно).

Завършилите курса получават удостоверение от НСА с правоспособност за работа като инструктори по културизъм и фитнес. Записването е до 31 март и става само по електронен път чрез интернет страницата на НСА:

Заявление за участие в курса

При голям брой желаещи те ще бъдат разделени в групи по реда на записване. Началото на обучението на всяка група ще бъде съобразено с епидемичната обстановка в страната. Предварително всеки участник ще бъде информиран за условията (дата на започване, необходими документи, учебна такса и др.).

Подаването на заявление не задължава кандидата за участие в курса.

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share