НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2158387 Картинка 5637770 Картинка 4664463 Картинка 8866069 Картинка 6529508 Картинка 5420850 Картинка 7979230 Картинка 4536541 Картинка 3345518 Картинка 2855431

Кинезитерапия

Анотация на програмата Разписание на часовете - кинезитерапия Вътрешна защита на дипломни работи

Ръководител магистърска програма „Кинезитерапия“
Проф. Даниела Любенова, доктор

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА КИНЕЗИТЕРАПИЯ

1. Подаване на молба по образец до ръководителя на магистърската програма в срок до 30 юни, (при защита на октомрийска изпитна сесия) и 30 януари (при защита на юнска изпитна сесия).

2. Разглеждане на молбите и приемане на представените теми за научни разработки от Програмния съвет в срок 1-10 юли (при защита на октомрийска изпитна сесия) и 1-10 февруари (при защита на юнска изпитна сесия)

3. Краен срок за уточнение провеждането на учебно-клиничната практика по отделните специализации до 25 май – дати, дневна продължителност на практиката и отговорници по отделните клинични бази (клиничен преподавател и университетски преподавател от съответната специализация).

4. Сроковете за разглеждане на нови избираеми и специализации - до 1 март – предаване на новите или актуализирани учебни програми и обсъждане от Програмния съвет до 20 март. Регламент за представяне от вносителя - 10 минути.

5. Срокове за разглеждане на върнати за корекции учебни програми - предаване на коригираните учебни програми до 7 април и обсъждане в Програмния съвет между 15-20 април. Регламент за представяне от вносителя - 10 минути.

6. Въвеждане на книга, в която да се вписват внесените документи за обсъждане в Програмния съвет не по-късно от 1 седмица преди насроченото заседание, на хартиен и електронен носител. Да се вписва датата и вносителя.

 

Кинезитерапия - 1 година
    
Документи
Изисквания за дипломна работа
Изисквания за дипломна работа
Специализации
Специализации
Конспекти за магистърска програма по кинезитерапия
Конспекти за магистърска програма по кинезитерапия
Конспекти за Държавен изпит - Магистърска програма Кинезитерапия
Конспекти за Държавен изпит - Магистърска програма Кинезитерапия
    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share