НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2823332 Картинка 7264397 Картинка 2903911 Картинка 5950867 Картинка 11129349 Картинка 4476835 Картинка 8173286 Картинка 10135899 Картинка 7152780 Картинка 4009106

Контакти

Канцеларията на Задочно обучение се намира в сградата на Ректората,
1 етаж, стая 106

 

 

 

По всички интересуващи Ви въпроси се отнасяйте до

Снежа Дражева

тел. (02) 4014(219)
e-mail: zadochno@nsa.bg

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share