НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4119689 Картинка 3541702 Картинка 11040233 Картинка 6591839 Картинка 6707294 Картинка 5070134 Картинка 9985069 Картинка 3277334 Картинка 5435063 Картинка 8703111

Контакти

Канцеларията на Задочно обучение се намира в сградата на Ректората,
1 етаж, стая 106

 

 

 

По всички интересуващи Ви въпроси се отнасяйте до

Снежа Дражева

тел. (02) 4014(219)
e-mail: zadochno@nsa.bg

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share