НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2898762 Картинка 10458980 Картинка 564137 Картинка 2641247 Картинка 10885021 Картинка 3844988 Картинка 278614 Картинка 5164481 Картинка 3234360 Картинка 6028957
Други курсове

  1. „Класически, спортен и източноазиатски масаж“

В тях могат да се обучават лица със завършено средно образование. Завършилите получават удостоверение за допълнително обучение.

Заявление за участие в специализация (курс) по СДК

Забележка: Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват. При сформиране на необходимата група кандидатите ще бъдат информирани за всички детайли относно провеждането на курса.

 
 
Facebook Twitter Share