НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2856680 Картинка 3521557 Картинка 8085925 Картинка 1146633 Картинка 5824121 Картинка 8005698 Картинка 1643103 Картинка 1470182 Картинка 12247206 Картинка 3444120Други курсове

  1. „Класически, спортен и източноазиатски масаж“
  2. „Анатомия, физиология, кинезиология“ и др.

В тях могат да се обучават лица със завършено средно образование. Завършилите получават удостоверение за допълнително обучение.

Заявление за участие в специализация (курс) по СДК

Забележка: Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват. При сформиране на необходимата група кандидатите ще бъдат информирани за всички детайли относно провеждането на курса.

 
 
Facebook Twitter Share