НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10410501 Картинка 1304882 Картинка 5284870 Картинка 8692677 Картинка 3113660 Картинка 5324959 Картинка 3254464 Картинка 2410294 Картинка 680372 Картинка 3766881
Комисия научна етика

Тази страница е в процес на разработване!

 
Документи за изтегляне
docx file
Заявление за разглеждане
docx file
Примерна декларация за онлайн изследване
docx file
Примерна Декларация информирано съгласие възрастен
docx file
Примерна Декларация информирано съгласие ФОЗЗГТ
docx file
Примерна декларация информирано съгласие дете
docx file
Правила на етичната комисия
docx file
Заявление за разглеждане и формиране на етична експертна оценка на научни изследвания, включващи изследвания върху хора
    
 
Facebook Twitter Share