НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6323452 Картинка 4536904 Картинка 940674 Картинка 6555274 Картинка 1583942 Картинка 2807507 Картинка 5490332 Картинка 8422875 Картинка 8363054 Картинка 9141817

ПРОВЕРКА НА БАЛООБРАЗУВАЩИТЕ ОЦЕНКИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Уважаеми кандидат-студенти,

На 15 юли можете да проверите балообразуващите си оценки на адрес https://ksk.nsa.bg:8443/2020.

Влизането  във вашия профил става с ЕГН и входящ номер.

Проверката може да бъде направена от всички кандидат-студенти, независимо от начина на подаване на документи – по електронен път или на хартиен носител.

??????? ??? Facebook Twitter Share