НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 697920 Картинка 1271812 Картинка 10719787 Картинка 5584032 Картинка 9964155 Картинка 7618104 Картинка 7652766 Картинка 8910591 Картинка 10161658 Картинка 10737918

Административна уредба

 
Документи
Правилник за ползване и вътрешния ред на открити и закрити спортни съоръжения
Правилник за ползване и вътрешния ред на открити и закрити спортни съоръжения
Правилник за устройството и дейността на НСА "В.Левски" 2020
Правилник за устройството и дейността на НСА "В.Левски" 2020
Правилник за вътрешния трудов ред в НСА
Правилник за вътрешния трудов ред в НСА
Правилник за ползване на студентските общежития и столове
Правилник за ползване на студентските общежития и столове
Правилник за устройството и дейността на библиотеката на НСА
Правилник за устройството и дейността на библиотеката на НСА
Правила за отчитане запасите от патрони за обучението по стрелкова подготовка
Правила за отчитане запасите от патрони за обучението по стрелкова подготовка
Процедури за сигнали жалби и предложения от студенти и докторанти
Процедури за сигнали жалби и предложения от студенти и докторанти
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризъм на НСА "Васил Левски"
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризъм на НСА "Васил Левски"
Правилник за устройството и дейността на ЦСДК
Правилник за устройството и дейността на ЦСДК
Правилник за устройството и дейността на Кариерния център в НСА "В.Левски"
Правилник за устройството и дейността на Кариерния център в НСА "В.Левски"
 
??????? ??? Facebook Twitter Share