НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2842694 Картинка 2953610 Картинка 6741407 Картинка 3418091 Картинка 2570185 Картинка 8257422 Картинка 4059349 Картинка 1109481 Картинка 3144107 Картинка 8209527

Катедра Футбол и тенис

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Емил Атанасов, доктор


Преподаватели- Доц. Антонио Антонов, доктор; Доц. Арахангел Гигов, доктор; Доц. Галина Очева, доктор; Доц. Емил Атанасов, доктор; Доц. Иван Димов, доктор; Доц. Мартин Шишков, доктор; Доц. Михаил Мадански, доктор; Доц. Цветанка Захариева, доктор; Гл. ас. Данаил Иванов; Гл. ас. Даниел Димов; Гл. ас. Елена Чолова, доктор; Гл. ас. Иван Мардов, доктор; Гл. ас. Людмил Тренев, доктор; Гл. ас. Павел Велков, доктор; Гл. ас. Силвия Радойска, доктор; Гл. ас. Станислава Цекова, доктор; Ас. Иван Хр.Иванов; Ас. Крум Ловков; Ас. Румяна Лучкова; Ас. Януш Брогли
Хонорувани преподаватели- Доц. Венцислав Гаврилов; Ас. Лили Жекова; Проф. Лъчезар Димитров, доктор
Организатор уч.работа: Йоана Папазова - (02) 4014(234) 
Специалист компютри: Здравко Стоенчев - (02) 4014(234)
Домакин: Любомира Бонева - (02) 4014(234)
e-mail на катедрата: football_tennis@abv.bg


e-mail на катедрата: football-tennis@abv.bg


 


 


Президентър на ФИФА Сеп Блатер на посещение в НСА


Президентър на ФИФА Сеп Блатер на посещение в НСА

 
??????? ??? Facebook Twitter Share