НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9904592 Картинка 1203225 Картинка 6455585 Картинка 5589794 Картинка 8004529 Картинка 8978230 Картинка 7827585 Картинка 7902239 Картинка 6214862 Картинка 8148305

Спортен мениджмънт

“СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ”


ръководител на програма - проф. Бисер ЦоловОбласт на висшето образование: Здравеопазване и спорт
Професионално направление: Спорт
Специалност: Спортен мениджмънт
Форма на обучение: Редовна, задочна
Продължителност на обучението: Два семестъра
Р-Л НА ПРОГРАМАТА – доц. Бисер Цолов

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ:

  • проф. Бисер Цолов, ръководител на програмата
  • доц. Нина Атанасова, доктор
  • доц. Иван Сандански, доктор
  • доц. Елеонора Милева, доктор
  • гл.ас. Иван Славчев, доктор - координатор (islavchev@nsa.bg)

 

Квалификационен стандарт

ОБЛАСТ И ОБХВАТ НА ЗНАНИЯТА:

Да владеят професионално техническите и методологическите аспекти на макромениджмънта в спорта;
Да имат мащабни знания относно целевото, проектното и стратегическото управление на
спортно-икономическите и медийни програми и комплекси;
Да владеят научната област на маркетинговите системи, стратегии и изисквания в спорта;
Да владеят бизнес английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАДРИТЕ:

В държавни и международни асоциации за спорт и фитнес;
В администрацията на национални спортни структури;
В държавни структури, свързани със спорта;
В посреднически и импресарски фирми за спортно предприемачество;
В предприятия за производство и търговия със спортни артикули;
При координацията и управлението на международни движения в областта на активния начин на живот и спорта за всички.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ

Обучението в ОКС ”Магистър” е елитно, включва нова материя със значително свободно избираем дял и е интензивно. Базира се на масирана самостоятелна работа и е подчертано индивидуализирано. Не разчита на лекционно семинарната форма на обучение, нито на фиксирани изпитни сесии. Постиженията се индикират чрез мобилен самоконтрол. Крайният резултат е пряка функция от активността на специализантите и класата на преподавателския екип.

ФИЛОСОФИЯ: НИЕ СМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ, НО ВИНАГИ МОЖЕ ОЩЕ.
Кариера се прави с: ЖЕЛАНИЕ, ПОСТОЯНСТВО, ТЪРПЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.
НИЕ ЩЕ ВИ ОСИГУРИМ: НАЙ-ДОБРОТО ОТ НАЙ-ДОБРОТО ОБУЧЕНИЕ, ЗА ВСЕКИ ШАНС В НЕОБЯТНАТА ТЕРИТОРИЯ НА СПОРТНИЯ БИЗНЕС.

 

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share