НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7373776 Картинка 1065801 Картинка 3804189 Картинка 3576825 Картинка 11525335 Картинка 3206163 Картинка 10835586 Картинка 11360141 Картинка 3613469 Картинка 3753531
Спортен мениджмънт

Конспект за Държавен изпит Разписание РО Разписание ЗО

 ръководител на програма - проф. Бисер Цолов 


Област на висшето образование: Здравеопазване и спорт
Професионално направление: Спорт
Специалност: Спортен мениджмънт
Форма на обучение: Редовна, Задочна и Дистанционна
Продължителност на обучението: Два семестъра
Р-Л НА ПРОГРАМАТА – доц. Бисер Цолов

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ:

  • проф. Бисер Цолов, ръководител на програмата
  • доц. Нина Атанасова, доктор - координатор (nina.atanasova@nsa.bg)
  • доц. Иван Сандански, доктор
  • доц. Елеонора Милева, доктор
  • доц. Иван Славчев, доктор

 

Квалификационен стандарт

ОБЛАСТ И ОБХВАТ НА ЗНАНИЯТА:

Да владеят професионално техническите и методологическите аспекти на макромениджмънта в спорта;
Да имат мащабни знания относно целевото, проектното и стратегическото управление на
спортно-икономическите и медийни програми и комплекси;
Да владеят научната област на маркетинговите системи, стратегии и изисквания в спорта;
Да владеят бизнес английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАДРИТЕ:

В държавни и международни асоциации за спорт и фитнес;
В администрацията на национални спортни структури;
В държавни структури, свързани със спорта;
В посреднически и импресарски фирми за спортно предприемачество;
В предприятия за производство и търговия със спортни артикули;
При координацията и управлението на международни движения в областта на активния начин на живот и спорта за всички.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ

Обучението в ОКС ”Магистър” е елитно, включва нова материя със значително свободно избираем дял и е интензивно. Базира се на масирана самостоятелна работа и е подчертано индивидуализирано. Не разчита на лекционно семинарната форма на обучение, нито на фиксирани изпитни сесии. Постиженията се индикират чрез мобилен самоконтрол. Крайният резултат е пряка функция от активността на специализантите и класата на преподавателския екип.

ФИЛОСОФИЯ: НИЕ СМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ, НО ВИНАГИ МОЖЕ ОЩЕ.
Кариера се прави с: ЖЕЛАНИЕ, ПОСТОЯНСТВО, ТЪРПЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.
НИЕ ЩЕ ВИ ОСИГУРИМ: НАЙ-ДОБРОТО ОТ НАЙ-ДОБРОТО ОБУЧЕНИЕ, ЗА ВСЕКИ ШАНС В НЕОБЯТНАТА ТЕРИТОРИЯ НА СПОРТНИЯ БИЗНЕС.

 

 
 
Facebook Twitter Share