НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9699224 Картинка 8417852 Картинка 8968745 Картинка 1242710 Картинка 2941118 Картинка 6163175 Картинка 1294742 Картинка 5810472 Картинка 4156040 Картинка 2446861
УЧЕБЕН КАЛЕНДАР ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Journal of Applied Sports Sciences СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
УЧЕБЕН КАЛЕНДАР ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Journal of Applied Sports Sciences СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
ICASS 2022 Congress | 2-3 December 2022 / Sofia | INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS “APPLIED SPORTS SCIENCES” – ICASS 2022 Congress
новини СЪБИТИЯ Учебен процес СЪСТЕЗАНИЯ


20.05.2022  Петък
Поздравителни адреси за 24 май


20.05.2022  Петък
Кариерно ориентиране – преход от учене към пазар на труда


20.05.2022  Петък
XLIV Международна научна конференция „Лека атлетика & Наука“ 2022


21.04.2022  Четвъртък
Продължава селекцията за мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+ в страни от и извън ЕС през 2022/2023


15.03.2022  Вторник
Традиционна научна конференция на катедра
„ТАО“ – 31.05.2022


16.05.2022  Понеделник
ВАЖНО – строително-монтажни работи в Ректорат


15.05.2022  Неделя
Студенти от НСА участваха в семинар на БФ Баскетбол по проект BASKI


12.05.2022  Четвъртък
Защита на дисертация – Владимира Нанд


12.05.2022  Четвъртък
Ден на кариерното ориентиране - 10 май 2022


10.05.2022  Вторник
Обучение на спортисти с увреждане по проект PARAdig: Dual-Track Careers for Para-Athletes


09.05.2022  Понеделник
Ден на кариерното ориентиране по проект ОМНИА


02.05.2022  Понеделник
Международна научна конференция „Лека атлетика & Наука“


 Всички 
 Всички 23.05.2022  Понеделник
Редовна юнска изпитна сесия 02.06 до 25.06.2022г.


23.05.2022  Понеделник
График за държавен изпит - магистри


23.05.2022  Понеделник
График за защита на дипломна работа - магистри


18.05.2022  Сряда
График на допълнителни дати за изпити


18.05.2022  Сряда
Изпит по управленска практика


17.05.2022  Вторник
Изпит по спортна специалност към сектор "Тежка атлетика"


16.05.2022  Понеделник
На вниманието на студенти
ІV-ти курс, специалност "Кинезитерапия", ФОЗЗГТ


12.05.2022  Четвъртък
Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Теория и методология на спортната наука", професионално направления 7.6. Спорт


12.05.2022  Четвъртък
На внимание на студентите от магистърски програми "Кинезитерапия" и "Физикална терапия и рехабилитация


12.05.2022  Четвъртък
Предварителен изпит по „Гимнастика“ и „МП Гимнастика“


12.05.2022  Четвъртък
Лекции по футбол за студенти 1 и 2 курс - ФП


10.05.2022  Вторник
График на магистърска програма "Физикална терапия и рехабилитация" -ІІ ри семестър, 3- ти период


09.05.2022  Понеделник
Лекции по "Футбол" за студенти 1 курс, Факултет "Спорт"


 Всички 
 Всички 

Професионално-квалификационна степен за учители
СПОРТНИ УСПЕХИ НА НСА БИБЛИОТЕКА НСА СП. "СПОРТ И НАУКА" ЕРАЗЪМ+
СПОРТНИ УСПЕХИ НА НСА БИБЛИОТЕКА НСА СП. ЕРАЗЪМ+
e-STUDENT ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР НСА Студентски практики
e-STUDENT ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР НСА Студентски практики
Facebook logo   Twitter logo   YouTube logo
Декларация за достъпност
За промени и предложения пишете на администратора на сайта: webmaster@nsa.bg   |   Правила за публикуване