НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 846400 Картинка 8839694 Картинка 3342185 Картинка 28046 Картинка 6992091 Картинка 1300048 Картинка 89061 Картинка 12260251 Картинка 11951860 Картинка 6737774Вътрешна защита на дипломни работи


НА ВНИМАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС„МАГИСТЪР“

 

магистърски програми  „Кинезитерапия“ и „Физикална терапия и рехабилитация“

на 13.10.2022 г., от 12.00 часа в НСА „Васил Левски“,

 в сградата на ул. „Гургулят“ №1, в Заседателна зала (ет.3),

 ще се проведе вътрешна защита на МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 

Студенти, които ще се явят на ноемврийска редовна държавна изпитна сесия със защита на магистърска теза, трябва да предадат два екземпляра от своите дипломни работи, подвързани в спирала, в краен срок - 10.10.2022 г. до 16.00 часа в 403 кабинет, (ет.4), ул. „Гургулят“ №1.

    
 
Facebook Twitter Share