НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5168815 Картинка 6910958 Картинка 5415466 Картинка 6836968 Картинка 5514348 Картинка 11197089 Картинка 9240114 Картинка 12219592 Картинка 3659569 Картинка 3447943Програмен съвет
Име

Основно звено

Ръководител:

Проф. Елеонора Милева, дн

Психология, педагогика и социология

Членове:

Проф. Апостол Славчев, д-р

Лека атлетика


Проф. Даниела Дашева, дн

Теория на спорта


Доц. Иван Сандански, д-р

Мениджмънт и история на спорта


Доц. Живка Желязкова-Койнова, д-р

Психология, педагогика и социология

Доц. Боряна Ангелова-Игова, д-р

Психология, педагогика и социология

Ирена Димитрова, д-р

Столична община

    
 
Facebook Twitter Share