НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8603802 Картинка 10071428 Картинка 392105 Картинка 1444565 Картинка 11231819 Картинка 12089309 Картинка 722498 Картинка 9083996 Картинка 6991332 Картинка 4553456
Програмен съветИме

Основно звено

Ръководител:

Проф. Елеонора Милева, дн

Психология, педагогика и социология

Членове:

Проф. Апостол Славчев, д-р

Лека атлетика


Проф. Даниела Дашева, дн

Теория на спорта


Доц. Иван Сандански, д-р

Мениджмънт и история на спорта


Доц. Живка Желязкова-Койнова, д-р

Психология, педагогика и социология

Доц. Боряна Ангелова-Игова, д-р

Психология, педагогика и социология

Ирена Димитрова, д-р

Столична община

 
 
Facebook Twitter Share