НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5260700 Картинка 3933532 Картинка 1503213 Картинка 937236 Картинка 1940583 Картинка 8320156 Картинка 2989995 Картинка 1584207 Картинка 12001144 Картинка 5247810

Проф. Татяна Янчева, ДН

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Психология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(358)
Факс: (02) 02 / 400 75 05
E-mail: iancheva.tatiana@gmail.com

Педагогическа дейност

Практическа работа:

 1. Психолог на ПФК “Левски”;
 2. Психолог на националния отбор по художествена гимнастика;
 3. Психолог-консултант към националните отбори по батут и модерен петобой.


Научни интереси

 1. Спортна психология (психология на елитния спорт) и психологическо осигуряване на спортната подготовка;
 2. Психологическа подготовка в спорта;
 3. Състезателно поведение;
 4. Състезателна реализация;
 5. Психология на личността:
 6. Личност и състезателна реализация;
 7. Регулация и саморегулация на поведението;
 8. Аз-ефективност;
 9. Аз-идентичност.


Публикации, учебници, ръководства

По-важни публикации:

 1. Янчева, Т., Личност и състезателна реализация, С., НСА ПРЕС, 2004.
 2. Янчева, Т., Личност и спорт – хармония или конфликт, С., “7М График”, 1994.
 3. Янчева, Т., Психологическо осигуряване на спортната подготовка, С., 1997.
 4. Янчева, Т., Психологическо осигуряване на катерача, В: Наръчник на катерача, С., Проспорт, 2003.
 5. Янчева, Т., Спортната среда и състезателната реализация на личността в нея, Личност, мотивация, спорт., С., 2003, Т. 9, С. 13-21.
 6. Янчева, Т., Потребността от сигурност и нейното влияние върху състезателното поведение и реализация на спортиста, Личност, мотивация, спорт., С., 2003, Т. 9, С. 34-40.
 7. Янчева, Т., Психичното пространство и отношенията в съвременния спорт, В: Спорт. Общество. Образование, Т. 8, С., НСА ПРЕС, 2003, 31-36.
 8. Янчева, Т., Личностни предпоставки за развитие на експресивността, В: Спорт. Общество. Образование, Т. 8, С., НСА ПРЕС, 2003, 246-252.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share