НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7863307 Картинка 356808 Картинка 1721645 Картинка 11403723 Картинка 10081284 Картинка 7785367 Картинка 8876464 Картинка 11070979 Картинка 8571670 Картинка 5100687
Вътрешна защита на магистърски тези

На 13.10.2023 г., от 10.00 часа в НСА „Васил Левски“,

 сградата на ул. „Гургулят“ №1, в Заседателната зала (ет.3),

 ще се проведе вътрешна защита на МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 

Студенти, които ще се явят на ноемврийска редовна държавна изпитна сесия със защита на магистърска теза, трябва да предадат два екземпляра от своите дипломни работи, подвързани в спирала, в краен срок - 04.10.2023 г. до 16.00 часа в 403 кабинет, (ет.4), ул. „Гургулят“ №1.

 

Ръководител магистърска програма: Проф. Даниела Любенова, доктор

 
 
Facebook Twitter Share