НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11998891 Картинка 9906941 Картинка 3753817 Картинка 91642 Картинка 10551845 Картинка 8257197 Картинка 5024001 Картинка 12044496 Картинка 4820503 Картинка 4961940Вътрешна защита на дипломни работи


НА ВНИМАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС„МАГИСТЪР“

 

магистърски програми  „Кинезитерапия“ и „Физикална терапия и рехабилитация“

на 13.10.2022 г., от 12.00 часа в НСА „Васил Левски“,

 в сградата на ул. „Гургулят“ №1, в Заседателна зала (ет.3),

 ще се проведе вътрешна защита на МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 

Студенти, които ще се явят на ноемврийска редовна държавна изпитна сесия със защита на магистърска теза, трябва да предадат два екземпляра от своите дипломни работи, подвързани в спирала, в краен срок - 10.10.2022 г. до 16.00 часа в 403 кабинет, (ет.4), ул. „Гургулят“ №1.

    
 
Facebook Twitter Share