НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2283135 Картинка 1787861 Картинка 766416 Картинка 11015047 Картинка 10438942 Картинка 9796266 Картинка 8076268 Картинка 1597432 Картинка 831138 Картинка 1358326Личен състав (Човешки ресурси)


Служба Човешки ресурси

 

Ръководител служба Човешки ресурси

Ирина Карабойчева

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, сграда Ректорат, 3 етаж
тел. (02) 40 14 308

Светла Петрова
Специалист управление Човешки ресурси

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,
сграда Ректорат, 3 етаж
Телефон: (02) 40 14 305


Юлиана Харалампиева
Специалист в служба Човешки ресурси

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,
сграда Ректорат, 3 етаж
Телефон (02) 40 14 305

Елеонора  Аврамова
Специалист в служба Човешки ресурси

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,
сграда Ректорат, 3 етаж
Телефон (02) 40 14 305

 

    
Документи
Заявление за назначаване
Заявление за назначаване
Заявление за пенсиониране
Заявление за пенсиониране
Бланка за отчитане на извъреден труд
Бланка за отчитане на извъреден труд
Докладна записка за изплащане на извънреден труд
Докладна записка за изплащане на извънреден труд
График за ползване на платен годишен отпуск
График за ползване на платен годишен отпуск
Заявление за издаване на УП2/УП3
Заявление за издаване на УП2/УП3
Заявление за отпуск
Заявление за отпуск
Заявление за прекратяване на платен-неплатен отпуск
Заявление за прекратяване на платен-неплатен отпуск
Заявление за преназначаване на нова длъжност
Заявление за преназначаване на нова длъжност
Заявление за служебен отпуск
Заявление за служебен отпуск
    
 
Facebook Twitter Share