НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11979026 Картинка 11039675 Картинка 5716034 Картинка 2045214 Картинка 969634 Картинка 2245610 Картинка 5565661 Картинка 7963574 Картинка 1834293 Картинка 6701655Поддръжка на открити и закрити съоръжения и сгради


Служба Поддръжка на открити и закрити съоръжения и сгради

Красимир Деливерски
Ръководител служба
Сграда Ректорат, комплекс Закрити спортни съоръжения, II етаж
тел. (02) 40 14 286
факс (02) 400 75 06

Елица Цветкова
Ландшафтен архитект
те. (02) 4014 226

Електротехници
Иван Пеев - тел. (02) 40 14 277
Александър Савов - тел. (02) 40 14 321

Работилници
     - дърводелска работилница - тел. (02) 40 14 321
     - шлосерска работилница
     - топлотехник
     - електротехник
     - поддръжка
     - електроженист

тел. (02) 40 14 321

    
 
Facebook Twitter Share