НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2044414 Картинка 7239767 Картинка 2140407 Картинка 10680078 Картинка 1779725 Картинка 10147617 Картинка 11946857 Картинка 8553100 Картинка 6628924 Картинка 5800923Връзки с обществеността


 

Албена Мичева - експерт "Връзки с обществеността"

Ректорат, ет.3, стая 307

Телефони:
02/4014(308)
мобилен: 089 30 44 151
е-mail: press@nsa.bg

 

    
 
Facebook Twitter Share