НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7486445 Картинка 5694989 Картинка 5637526 Картинка 5765290 Картинка 1261883 Картинка 9345417 Картинка 1819194 Картинка 2134777 Картинка 9032190 Картинка 11386987
Правна служба

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Илиян Карапанов
Главен юрисконсулт
тел (02) 4014(307)
мобилен: 0898 77 66 92

Милена Галчева
Юрисконсулт - длъжностно лице по защита на личните данни
тел. (02) 4014(307)

 
 
Facebook Twitter Share