НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7065544 Картинка 7138414 Картинка 4756515 Картинка 1438410 Картинка 4323328 Картинка 458842 Картинка 3389461 Картинка 6424940 Картинка 6579418 Картинка 583330Правна служба


Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Илиян Карапанов
Главен юрисконсулт
тел (02) 4014(307)
мобилен: 0898 77 66 92

Милена Галчева
Юрисконсулт - длъжностно лице по защита на личните данни
тел. (02) 4014(307)

    
 
Facebook Twitter Share