НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 752771 Картинка 9651352 Картинка 9777114 Картинка 9141896 Картинка 9804258 Картинка 3702521 Картинка 9446760 Картинка 4428056 Картинка 893850 Картинка 2268216GPSports


GPSports - инерционно измервателно устройства с вградени GPS приемник. – високо технологична апаратура за установяване на движения благодарение на 100Hz акселерометри и 15Hz GPS с точност до 2см в пространството. Възможности за отчитане на всяка промяна в посоката, ускорението, скоростта и сърдечната честота на изследваното лице с много голяма прецизност. Възможност за персонализиране на зони по скорост, пулс, натоварване и проследяването им както в тренировъчен, така и в състезателен етап. Възможност за синхронизация на много устройства (за отборни спортове) за анализирането на данните и придвижването в пространството (тактически задачи), както и проследяването на всички параметри и движения в реално време. 
    
 
Facebook Twitter Share