НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1335356 Картинка 11619636 Картинка 4135643 Картинка 5162596 Картинка 11623691 Картинка 9737125 Картинка 12156618 Картинка 1547662 Картинка 5595360 Картинка 5729829BTS-Bioengineering


 

Център за научна и приложна дейност в спорта към Национална спортна академия "Васил Левски" разполага с апаратура за изследване на скоростно-силовите възможности на долните крайници на атлети. Продуктът е на фирмата BTS Bioengineering. Разполага с инерциален датчик и софтуер за анализ и обработка на данните.


Системата разполага със следните функции:

  1. Изследване на скокова ефективност, походка или изпълнение на свободен тест на лица със спортна или медицинска насоченост.
  2. Анализиране на множество параметри за определяне на ефективността и техниката при изпълнение на рззличии видове скокове.
  3. Детайлен анализ на походката.
  4. Възможност за изпълнение на свободен тест. които може да се анализира спрямо индивидуалните специфични изисквания на изследването.
  5. При изпълнение на повече видове скокове, софтуерът изчислява различни индекси (еластичност. Боско индекс, издръжливост и други).
    
 
Facebook Twitter Share